Teuntjen Lubbers Westerbeek 1703-1792
Teuntjen Lubbers Westerbeek 1703-1792
Teuntjen Lubbers Westerbeek 1703-1792

(1.) Teuntjen Lubbers Westerbeek 1703-1792

320 jaar geleden, in het jaar 1703, wordt op boerderij De Westerbeek in Herxen (onder Wijhe) Teuntjen Lubbers Westerbeek geboren. Ze is het eerste kind in het tweede huwelijk van haar vader (Lubbert). Hij heeft dan al vier kinderen. De naam van Teuntjens moeder is onbekend.

Teuntjen is (vermoedelijk) vernoemd naar Antonia, de eerste vrouw van haar vader. De overleden vrouw werd in die tijd vaak vernoemd in een tweede huwelijk.
Maar het is ook mogelijk dat Teuntjen naar haar opa Tonnis (of Teunis) vernoemd is. Opa Tonnis komt als meijer (pachter) rond 1675 op boerderij De Westerbeek wonen, die destijds eigendom is van de Weledele Heer Herman Franciscus Cockman en zijn vrouw Gesina Elisabeth van der Marsche*.

De Westerbeek moet een behoorlijk welvarende boerderij zijn geweest, want opa Tonnis betaalt vuurstedengeld in 1682 (er is dus minimaal één haardplaats), zoutgeld in 1694, en wordt in 1701 aangeslagen voor f 2.-. In die tijd een flink bedrag, want de meeste mensen betalen tien stuivers of een gulden.  
In Teuntjens jeugd wordt De Westerbeek ook wel ‘Witte Lubbers goed’ genoemd (naar haar vader Lubbert).

Teuntjen trouwt op 20 april 1726 in Zwolle met Jannes Herms Splinter. Ze is dan 22 of 23 jaar. Jannes komt ook uit Herxen. Hij is in 1698 geboren, en dus vijf jaar ouder dan Teuntjen. De stamboom van Jannes gaat terug tot het jaar 1605 (!).

Teuntjen en Jannes worden na hun huwelijk pachters van ‘Den Krommendijk’. Deze grote boerderij was eigendom van de geestelijkheid van Zwolle en lag achter de IJsseldijk ten noordwesten van Herxen. 


Teuntjen en Jannes krijgen elf kinderen, zeven meisjes en vier jongens. Tussen 1743 en 1748 sterven vier van hun kinderen. In deze periode heerst de “Rode Loop” (dysenterie), die heel veel slachtoffers eist. Mogelijk trof dit ook Teuntjens gezin.
Ik stam af van Teuntjens tiende kind, Maria Jans. Zij wordt op 5 augustus 1743 geboren. Teuntjen is dan 40 jaar oud en 17 jaar getrouwd.

Jannes en Teuntjen hebben bijna 60 jaar kunnen genieten van hun huwelijk en hun leven samen. Ze bereiken allebei de hoge leeftijd van respectievelijk 87 en 89 jaar. 

*volgens akte dd 06-06-1680, gedaan op Westerbeek.

(Wordt vervolgd)

Bronnen:
– Met dank aan M. Braakman-Reuvekamp voor genealogische informatie
topotijdreis.nl
https://forum.collectieoverijssel.nl

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *