(3.) Geertruid Alberts 1779-1851

Geertruid wordt op 19 november 1779 geboren op Boerderij 2 in ’t Holt en ’t Blik aan de Katersteeg in Dieze. Ze is het derde kind in een gezin met vier kinderen.
De familie leeft in een voor veeboeren zeer ongunstige tijd. Het zijn de jaren van bijna onophoudelijke pest onder het vee. Strenge winters, misoogsten, overstromingen en slechte grasjaren door muizenplagen verzwakken de dieren, die dan ook vatbaarder zijn voor ziekte. 
Als Geertruid 17 jaar is, sterft haar vader. Haar moeder hertrouwt niet, maar blijft met haar kinderen op de boerderij wonen. 

In 1806 trouwt Geertruid op haar 26e met de twee jaar jongere Gerrit Westemeijer. Gerrit heeft een Duitse vader, maar is geboren en getogen in Westenholte (bij Zwolle). Hier ziet u een kwartierstaat met Gerrits voorouders. Merk op dat Gerrits moeder, een maand voor het huwelijk van haar zoon, hertrouwt. Ze is dan 49 jaar. Het huwelijksleven houdt haar misschien wel jong, want ze wordt 87 en overleeft haar zoon Gerrit met 11 jaar.

Een boerderij in Dieze, ca. 1700 (G. Grasdorp).

Uit spinnen
Gerrit komt dus uit Westenholte en Geertruid uit Dieze. In de tijd van paard en wagen ligt dit hemelsbreed een eind uit elkaar. Je vraagt je af hoe jongelui elkaar leren kennen. In sommige gevallen via de kerk. De Roomsen uit de dorpen rond de stad ontmoeten elkaar doorgaans elke zondagmorgen in Zwolle in de kerk, waarna er wordt bijgepraat met een kop koffie, soep en een borreltje in de kroeg ertegenover. 
Anderen leren elkaar kennen wanneer ze als meid en knecht bij een boer werken. De meeste boerenkinderen in Dieze doorlopen nog wel de lagere school (in Zwolle), maar daarna houdt het voor bijna iedereen op. Rond hun dertiende jaar gaan de prille tieners als inwonende meid of knecht bij een boer aan het werk. 
Maar het is ook mogelijk dat Geertruid en Gerrit elkaar tijdens ‘de spinmalen’ hebben ontmoet. In deze jaarlijkse traditie gaan de dienstmeiden 14 dagen uit spinnen. De bedoeling hiervan is om vlas te spinnen voor de huwelijksuitzet. In werkelijkheid komt er van spinnen niet veel terecht; het spinmaal is vooral een huwelijksmarkt. Uit spinnen gaan, is uit vrijen gaan. Meestal gaat het er dan ook vrolijk aan toe. 

Twee boerderijen
Na haar huwelijk blijft Geertruid op haar ouderlijk huis (boerderij 2) bij haar moeder wonen en trekt Gerrit bij haar in. In 1832 staat hij te boek als eigenaar van de boerderij. 
Op een gegeven moment moeten Geertruid en Gerrit de naastgelegen boerderij 1 (erbij ) gekocht hebben, want in 1832 is deze eigendom van ‘de kinderen Gerrit Westemeijer’.
In een beschrijving uit 1845 van de looproute van een wijkmeester van Dieze staat: “[…] langs de Katersteeg, met inbegrip van […] en Hendrikus Westmeijer”. Hendrikus (geboren in 1815) is een zoon van Geertruid en Gerrit en woont daar dus kennelijk in 1845. Zijn moeder Geertruid leeft dan nog. Zijn vader is overleden.

In totaal krijgen Geertruid en Gerrit zes kinderen, vier jongens en twee meisjes.
Het eerste meisje heet Maria (vernoemd naar haar oma, de moeder van Geertruid), maar wordt slechts twee jaar oud. Wanneer er zeven jaar later opnieuw een meisje wordt geboren, wordt dat weer Maria genoemd.
Ik stam af van deze Maria.

Gerrit overlijdt op 51-jarige leeftijd (in 1833) en Geertruid als ze 72 jaar is (1851). Beiden sterven thuis in Dieze.


(Wordt vervolgd)

Vraag:
– Bent u een (ver) familielid van Geertruid en Gerrit en kent u nog verhalen over hen, of heeft u misschien zelfs foto’s van erfstukken, en wilt u die wel met mij delen, dan kunt u hier contact met mij opnemen. U maakt mij er heel blij mee!

Bronnen:
– Met dank aan M. Braakman-Reuvekamp voor genealogische informatie
– Erven en hun bewoners in Dieze http://home.kpn.nl/bu6gu1/Clooijenberg/
– Historische geografische informatie hisgis.nl
– Wetering, J. van de (2001). Vergeten levens. Geschiedenissen van het Sallandse land. Kampen: Stichting IJsselacademie
– GAZ, Archief gemeente Zwolle, 1813-1924, ins. nr. 2668

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *