In dit deel van mijn familieverhaal onderzoek ik mijn directe vrouwelijke stamlijn van moederskant. De stamlijn van moeder op dochter dus. Deze heb ik tot ruim 300 jaar terug kunnen traceren. Vanaf mijzelf gerekend zijn dit negen generaties. Wie waren deze vrouwen? Waar woonden ze en hoe leefden ze? Zijn er verhalen over hen bewaard gebleven? Foto’s? Erfstukken misschien?
Het wordt een boeiende speurtocht en ik hoop dat u hier evenveel plezier aan beleeft als ik. 

Kent u verhalen over de levens van deze vrouwen of heeft u foto’s van hen en/of van bijzondere erfstukken? Als u die met mij wilt delen, dan maakt u mij daar heel blij mee. U kunt hier contact met mij opnemen.

Met de volgende link kunt u ook in de verhalen ‘rondstruinen’:

  • In de inhoudsopgave staan alle artikelen in chronologische volgorde.

NB: op de teksten en foto’s rust auteursrecht. Overname is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming. U kunt mij bereiken via de contactpagina.

Nawoord

Acht generaties vrouwen gingen mij voor, en vrijwel blanco begon ik een half jaar geleden aan de speurtocht naar hun verhalen. Ik ontdekte dat de levens van vijf van deze generaties (van 1771 tot 1947) zich op dezelfde plek in Dieze afspeelden. Voor mij was het een...
Eerder verschenen…

Gerharda Lamberta vd Vegte 1912-1992 (4)

De brandHet is 29 juli 1949. De kinderen zijn net thuis na hun laatste schooldag voor de grote vakantie en zijn in uitgelaten stemming als ze zich omkleden van hun nette schoolkleding in alledaagse kleren. Grada heeft thee met iets lekkers en samen maken ze...

Gerharda Lamberta vd Vegte 1912-1992 (3)

Het ouderschapWillem en Grada krijgen zeven kinderen, vier meisjes en drie jongens. De tweede dochter, Johanna Lambertha Josephina (Annie) is mijn moeder. In Grada's tijd is het heel gewoon dat een boerin veel boerenwerk in het achterhuis doet, maar daar ligt haar...

Gerharda Lamberta vd Vegte 1912-1992 (2)

De Tweede WereldoorlogGrada is in verwachting van haar eerste kind als Willem tijdens de mobilisatie van 1939 wordt opgeroepen om te dienen in het leger. Omwille van Grada’s zwangerschap doet Willems vader erg zijn best om Willem vrij te krijgen en probeert hij...

Gerharda Lamberta van de Vegte 1912-1992

(7.) Gerharda Lamberta van de Vegte (1912-1992) Gerharda (Grada) wordt op 30 augustus 1912 op boerderij ’t Holtrust in Dieze geboren als tweede kind en oudste dochter van Johanna en Cornelis van de Vegte. Grada is mijn oma. Het agrarische Dieze kent geen...

Johanna Lambertha Schrijver (1883-1947)

(6). Johanna Lambertha Schrijver (1883-1947) Johanna wordt op 20 november 1883 geboren op boerderij ’t Holtrust aan de Katersteeg in Dieze. Ze is pas drie jaar als haar vader sterft, en heeft dus waarschijnlijk geen herinneringen aan hem. Ze wordt opgevoed door haar...

Verbroken band

In de vorige aflevering kon u lezen dat Gerharda van der Vegte negen kinderen krijgt met haar eerste man Lambertus Schrijver. Het eerste kind is een jongetje en heet Wilhelmus Gerardus. Hij wordt slechts één jaar oud. Bij zijn overlijden is Gerharda alweer zwanger, en...

Gerharda Maria van der Vegte 1848-1925

(5.) Gerharda Maria van der Vegte 1848-1925 Op 23 maart 1848 wordt Gerharda geboren, (vermoedelijk) op boerderij 1 in ’t Holt en ’t Blik in Dieze. Haar roepnaam is Grada, maar ze wordt ook Gerrigje genoemd.  Bij haar geboorte heerst er in een groot deel van...

Maria Westemeijer 1817-1895

(4.) Maria Westemeijer 1817-1895 Maria Westemeijer wordt op 22 december 1817, vlak voor kerst, geboren op boerderij 2 aan de Katersteeg in Dieze, waar ook haar moeder geboren is. Als Maria 27 jaar is, trouwt ze op 20 november 1845 met de vier jaar jongere Gerrit...

Geertruid Alberts 1779-1851

(3.) Geertruid Alberts 1779-1851 Geertruid wordt op 19 november 1779 geboren op Boerderij 2 in ’t Holt en ’t Blik aan de Katersteeg in Dieze. Ze is het derde kind in een gezin met vier kinderen.De familie leeft in een voor veeboeren zeer ongunstige tijd. Het zijn de...

Maria Jans Splinter 1743-1816

(2.) Maria Jans Splinter 1743-1816 Maria wordt op 5 augustus 1743 geboren op boerderij Den Krommendijk in Herxen (bij Wijhe).Als ze 28 jaar is (in 1771), trouwt ze met de 26-jarige Albert Willems. Maria’s moeder is getuige bij haar huwelijk. Albert Willems is in 1745...