Een opmerkelijk en verrassend familiemysterie is dat Hendrik in 1876, twee jaar na de dood van zijn vrouw Wilhelmina, het buitenverblijf ‘De Ketelkolk’ koopt. Het complex ligt in Frankhuis op slechts een paar kilometer van ’t Werkel en bestaat uit een herenhuis met maar liefst elf kamers, een tuinmanswoning, een stal voor vee, een koetshuis, een koepel en houten ‘getimmerten’, tuinen, bomen, wandelpaden en een kolk. 

De Ketelkolk omstreeks 1912 (fotograaf onbekend).

Hendrik koopt De Ketelkolk van de erfgenamen van de Hoog Welgeboren Heer Jan Frederik van Thije Hannes uit Den Haag. Een familie ‘van stand’ die het landgoed alleen bezit om te kunnen zeggen dat ze het bezit, maar er nooit verblijft en er geen enkele band mee heeft. In de hoop op een hogere opbrengst zetten de erven Van Thije Hannes de buitenplaats niet als één geheel te koop, maar als zes afzonderlijke percelen (het document is 24 bladzijden lang!).
Hendrik laat zich echter niet óm maar dóór de mooie tuin leiden, en koopt De Ketelkolk als één geheel voor 11.238 gulden.

De ligging van de Ketelkolk en ‘t Werkel ten opzichte van elkaar (2020).

Niemand weet waarom Hendrik de buitenplaats koopt. Hij gaat er zelf niet wonen. Misschien doet hij het met het oog op zijn drie zoons die op dat moment 22, 14 en 11 jaar zijn, zodat er in ieder geval twee van hen boer kunnen worden. Buitenplaatsen zijn immers van oorsprong boerenerven. Maar zijn oudste zoon Lucas gaat er niet wonen. Die trouwt twee jaar later, in 1878, en bouwt een gloednieuwe boerderij aan de overkant van de Oude-Wetering, tussen ’t Werkel en Stokkebrand in. 

De boerderij van Lucas Reuvekamp, Oude-Wetering 2 te Mastenbroek.
Deze boerderij is er niet meer, maar de kastanjeboom staat nog steeds in de huidige wijk Stadshagen van Zwolle.

Het feit dat Hendrik zowel De Ketelkolk kan kopen als twee jaar later een gloednieuwe boerderij voor zijn zoon kan bouwen, duidt er wederom op dat het hem en zijn gezin financieel kennelijk voor de wind gaat. 
Kort na het huwelijk van Lucas biedt Hendrik De Ketelkolk te huur aan.

Advertentie in de Overijsselsche en Zwolsche Courant van 7 mei 1878 waarin Hendrik Reuvekamp De Ketelkolk te huur aanbiedt.

Negen jaar later, in 1885, overlijdt Hendrik. Zijn kinderen verkopen De Ketelkolk vrijwel direct, en met verlies. Voor slechts 8.500 gulden wordt schoenmaker G.H. Spitman de nieuwe eigenaar. Hij ontpopt zich tot handelaar in onroerend goed door binnen een jaar het geheel als zeven afzonderlijke percelen door te verkopen. Hierdoor valt het landgoed uiteen in meerdere delen en kent De Ketelkolk tot in het begin van de twintigste eeuw meerdere eigenaren, verschijningsvormen en functies.
Van de buitenplaats is anno 2021 niets bewaard gebleven.

Oproep en nawoord
Bent u een nazaat van Hendrik Reuvekamp en Wilhelmina Wolters en weet u uit de overleveringen waarom Hendrik De Ketelkolk kocht? Dan hoor ik dat graag. U kunt hier contact met me opnemen.

Al binnen één dag na publicatie van deze aflevering wordt het ‘familiemysterie’ alleen maar groter. Enkele lezers wezen me erop dat Hendriks vader Lucas eigenaar is geweest van buitenplaats Twistvliet. Op internet heb ik inderdaad gevonden dat Lucas Reuvekamp uit Dieze van 1818 tot 1825 bewoner was van deze buitenplaats. In 1818 wordt Twistvliet omschreven als ‘een huis met meerdere behangen kamers, koetshuizen, stalling voor vier paarden, tuinmanswoning, ruime tuin met broei- en trekkasten, vruchtbomen, wandelpanden en visrijke vijvers’. 
Er staat tevens dat Lucas het huis kocht voor de Blokzijlse houthandelaar Lambert Eindhoven, en dat die in 1825 de eerste steen legde voor een houtzaagmolen.

Ik begrijp hier niets van. Waarom zou Lucas het voor een ander kopen? Hoe moet ik dit interpreteren? Hoe ging dat in zijn tijd? Heeft u hier informatie over dan hoor ik het graag. U kunt hier contact met me opnemen.

Bronnen:
– Braakman-Reuvekamp, M. (1988). Genealogie Reuvekamp. Zwolle: Uitgave in eigen beheer
– Stichting Promotie Archeologie (2005). Havezate Werkeren. De Heren van Werkeren en hun kasteel. Zwolle: Stichting Promotie Archeologie
– Monumenten Advies Bureau (2010). Parels aan het Zwarte WaterCultuurhistorische analyse. Nijmegen: MAB
– Vilsteren, G. van (2010). De Ketelkolk in Frankhuis van 1800 tot heden. IJzerlo: uitgeverij Fagus
– frankhuisen.net/buurschap
– delpher.nl
– Topotijdreis.nl
– Google Maps
– buitenplaatseninnederland.nl/zwolle-twistvliet.html
– Met dank aan Bernard Reuvekamp voor de foto van de boerderij van Lucas Reuvekamp

In onderstaand veld kunt u zoeken op naam of trefwoord:

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *